Маршрут

Населені пункти Донеччини і Луганщини, що разом утворюють
туристичний маршрут «Шлях, позначений сіллю»

Якщо подивитися на сучасну індустріальну карту Донеччини й Луганщини, складно уявити, що промислове освоєння цього краю бере свій початок не з видобування чорного золота – вугілля, а з часу боротьби за володіння джерелами видобування білого золота – солі. Перші геологічні розвідки запасів кам’яного вугілля, проведені тут ще на початку XVIII ст., були спричинені намаганням замінити ним дрова при виварюванні солі. А розвідані в 1748 р. запаси залізної руди стали поштовхом для будівництва першого залізоплавильного заводу. Його продукція мала перетворюватися на труби для транспортування все тієї ж солі: ропу з бахмутських соляних джерел планувалося подавати на варниці в район Сухарівської слободи, до яких водами річок Оскол і Дінець сплавляли б ліс.

Саме 400‑літня історія видобутку солі стала основою як розвитку сучасного солепромислу, так і решти індустріальних досягнень Східної України.